NAUDINGOS NUORODOS

2018 M. JAUNIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KONKURSAS

2018 M. JAUNIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETO LĖŠŲ KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠAS

   1. Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos teikimu Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija skelbia jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkursą
(toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Jaunimo projektų dalinio
finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. AD1-1682
„Dėl Jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ ir
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu
Nr. AD1-3043 „Dėl 2018 metų jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų
konkurso sąlygų aprašo ir prioritetų patvirtinimo“.


   2. Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos teikimu patvirtinti šie 2018 metų jaunimo
projektų prioritetai:
   2.1. jaunimo pilietiškumo ir tolerancijos ugdymas;
   2.2. bendradarbiavimo ir informacijos tinklų kūrimas ir palaikymas, sprendžiant jaunimui
aktualius klausimus;
   2.3. savanoriškos veiklos galimybių sklaida ir informavimas;
   2.4. ekologinio sąmoningumo ugdymas ir aplinkai draugiško gyvenimo būdo skatinimas;
   2.5. jaunimo verslumo skatinimas.


   3. Didžiausia suma, skiriama vienam projektui įgyvendinti, negali būti daugiau kaip
2 000 Eur.


   4. Paraiškas gali teikti:
   4.1. Organizacijos galimybių plėtojimo ir institucinės paramos projektams: jaunimo ar
su jaunimu dirbančios organizacijos (toliau – Organizacija), registruotos Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka ir ne mažiau nei vienus metus savo veiklą vykdančios Klaipėdos miesto
savivaldybėje;
   4.2. Jaunimo iniciatyvų projektams: Organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka ir savo veiklą vykdančios Klaipėdos miesto savivaldybėje.


   5. Viena Organizacija gali teikti tik vieną paraišką. Paraišką, kai projektą įgyvendina
daugiau negu vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo. Organizacija,
teikianti paraišką, privalo pateikti:
   5.1. užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas);
   5.2. veiklų ir rezultatų planą (Nuostatų 3 priedas);
   5.3. detalią savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę paskirtį sąmatą
(toliau – Detali sąmata) (Nuostatų 4 priedas);
   5.4. Organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją arba išplėstinio išrašo kopiją (taikoma
paraišką teikiant pirmą kartą);
   5.5. Organizacijos įstatų kopiją (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus);
   5.6. Organizacijos deklaraciją (5 priedas);
   5.7. bendradarbiavimo susitarimo ar kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei
projektas vykdomas su partneriais) kopijas;
   5.8. garantinius raštus ar kitus dokumentus, įrodančius papildomą 10 proc. finansavimą iš
kitų šaltinių (nuosavos, rėmėjų, partnerių ar kt. lėšos).


   6. Paraiška su papildomais dokumentais teikiama iki 2018 m. sausio mėn. 12 d. (imtinai).
Paraišką galima teikti:
   6.1. elektronine forma, siunčiant visą dokumentų bylą bendruoju Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos elektroniniu paštu info@klaipeda.lt;
   6.2. popierine forma, pateikiant visus tinkamai patvirtintus, susegtus ir į vieną voką, ant
kurio užrašytas organizacijos ir konkurso pavadinimas, sudėtus dokumentus Klaipėdos miesto

savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų
poskyriui, adresu: Liepų g. 11, 116 kab., Klaipėda. Vokas turi būti užklijuotas ir antspauduotas
organizacijos antspaudu (jei Organizacija privalo turėti antspaudą). Paraiškų priėmimo laikas:
pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.,
pietų pertrauka 12–12.45 val. Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto
antspaudo datą ant voko.


   7. Priimant dokumentus, prioritetas teikiamas paraiškoms, pateiktoms elektronine forma.


   8. Vadovaujantis Nuostatais paraiškų atranka vykdoma taikant dviejų pakopų vertinimą:
techninį ir kokybinį. Techninį vertinimą atlieka jaunimo reikalų koordinatorius, kokybinį vertinimą
atlieka vertinimo komisija pagal paraiškų vertinimo formą (Nuostatų 8 priedas).


   9. Konsultacijas paraiškų teikėjams teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
jaunimo reikalų koordinatorius darbo dienomis nuo 16.30 val. iki 17.30 val., adresu: Liepų g. 11,
408 kab., tel. 39 60 64, el. p. aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt.
______________________

Prenumeratos

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

 

 

 

  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

Biudžetinė įstaiga,  Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda
Tel. (+370 46) 396 066,  El. p. info@klaipeda.lt
Pasitikėjimo telefonas (+370 46) 217 888 , Faks. (+370 46) 410047

© Visos teisės saugomos Klaipėdos  miesto savivaldybės.
 Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.